Här du blivit inspirerad att börja sjunga med oss? Vill du boka konsert? Ja, då ska du vända dig till vår körledare Jonas Svensson. Honom når du så här:

Jonas Svensson
Karl Jönssons väg 2
291 77 Gärds Köpinge
tele jobbet: 044-23 53 06
tele hem: 044-23 50 02